ĐT: 028.3811.6301 Hotline: 0938.595.597

TRUNG TÂM GIA SƯ SƯ PHẠM - DẠY KÈM DẠY THÊM TẠI NHÀ

[giaban]500,000[/giaban] [giacu]1,000,000[/giacu] [giahoc]5,600,000[/giahoc] [video][/video] [ten]Đinh Tiến Nguyện[/ten] [vaitro]Bộ Môn Toán[/vaitro] [mota]

1000+ học sinh đã theo học

Chương trình học bám sát cấu trúc đề thi

Học mọi lúc mọi nơi, quên có thể học lại

[/mota] [hot]- 50%[/hot] [hinh]https://3.bp.blogspot.com/-pW8v00VilQQ/V4eUnpPjHzI/AAAAAAAAAjI/Dy8X4nQH8NEBuVz5hHdHhB4F4ReHffiPQCLcB/s1600/a_1293335_1451553776739_200_200.jpeg[/hinh] [noidung]Thầy Đoàn Trí Dũng:
Với đam mê nghiên cứu từ nhỏ cho đến bây giờ 27 tuổi, thầy vẫn dành ít nhất 6 tiếng mỗi ngày cho công việc tận tuỵ này.
Thầy luôn mong với những nghiên cứu của mình dành cho môn học sẽ tìm ra được những phương pháp mới giúp các em giải toán một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Thầy là một tài năng trẻ nhiều tâm huyết với nghề, với môn học, với các lứa học sinh:
+ Á khoa ĐH BKHN 2007
+ Giải thưởng tài năng trẻ Jeunne Posse – Đại sứ quán Pháp 2007
+ Giải thưởng tài năng khoa học trẻ VN 2012
+ Giải thưởng khuyến khích toán quốc gia 2005
+ Tác giả các cuốn sách:
Phương pháp sử dụng máy tính Casio trong giải Toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.[/noidung] [chitiet]
Nội dung khóa học
Nội dung giới thiệu về khóa học
[/chitiet]

[giaban]500,000[/giaban] [giacu]1,000,000[/giacu] [giahoc]5,600,000[/giahoc] [video][/video] [ten]Đinh Tiến Nguyện[/ten] [vaitro]Bộ Môn Toán[/vaitro] [mota]

1000+ học sinh đã theo học

Chương trình học bám sát cấu trúc đề thi

Học mọi lúc mọi nơi, quên có thể học lại

[/mota] [hot]- 50%[/hot] [hinh]https://3.bp.blogspot.com/-pW8v00VilQQ/V4eUnpPjHzI/AAAAAAAAAjI/Dy8X4nQH8NEBuVz5hHdHhB4F4ReHffiPQCLcB/s1600/a_1293335_1451553776739_200_200.jpeg[/hinh] [noidung]Thầy Đoàn Trí Dũng:
Với đam mê nghiên cứu từ nhỏ cho đến bây giờ 27 tuổi, thầy vẫn dành ít nhất 6 tiếng mỗi ngày cho công việc tận tuỵ này.
Thầy luôn mong với những nghiên cứu của mình dành cho môn học sẽ tìm ra được những phương pháp mới giúp các em giải toán một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Thầy là một tài năng trẻ nhiều tâm huyết với nghề, với môn học, với các lứa học sinh:
+ Á khoa ĐH BKHN 2007
+ Giải thưởng tài năng trẻ Jeunne Posse – Đại sứ quán Pháp 2007
+ Giải thưởng tài năng khoa học trẻ VN 2012
+ Giải thưởng khuyến khích toán quốc gia 2005
+ Tác giả các cuốn sách:
Phương pháp sử dụng máy tính Casio trong giải Toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.[/noidung] [chitiet]
Nội dung khóa học
Nội dung giới thiệu về khóa học
[/chitiet]

[giaban]500,000[/giaban] [giacu]1,000,000[/giacu] [giahoc]5,600,000[/giahoc] [video][/video] [ten]Đinh Tiến Nguyện[/ten] [vaitro]Bộ Môn Toán[/vaitro] [mota]
1000+ học sinh đã theo học
Chương trình học bám sát cấu trúc đề thi

Học mọi lúc mọi nơi, quên có thể học lại
[/mota] [hot]- 50%[/hot] [hinh]https://3.bp.blogspot.com/-pW8v00VilQQ/V4eUnpPjHzI/AAAAAAAAAjI/Dy8X4nQH8NEBuVz5hHdHhB4F4ReHffiPQCLcB/s1600/a_1293335_1451553776739_200_200.jpeg[/hinh] [noidung]Thầy Đoàn Trí Dũng:
Với đam mê nghiên cứu từ nhỏ cho đến bây giờ 27 tuổi, thầy vẫn dành ít nhất 6 tiếng mỗi ngày cho công việc tận tuỵ này.
Thầy luôn mong với những nghiên cứu của mình dành cho môn học sẽ tìm ra được những phương pháp mới giúp các em giải toán một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Thầy là một tài năng trẻ nhiều tâm huyết với nghề, với môn học, với các lứa học sinh:
+ Á khoa ĐH BKHN 2007
+ Giải thưởng tài năng trẻ Jeunne Posse – Đại sứ quán Pháp 2007
+ Giải thưởng tài năng khoa học trẻ VN 2012
+ Giải thưởng khuyến khích toán quốc gia 2005
+ Tác giả các cuốn sách:
Phương pháp sử dụng máy tính Casio trong giải Toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.[/noidung] [chitiet]
Nội dung khóa học
Nội dung giới thiệu về khóa học
[/chitiet]

[giaban]500,000[/giaban] [giacu]1,000,000[/giacu] [giahoc]5,600,000[/giahoc] [video][/video] [ten]Đinh Tiến Nguyện[/ten] [vaitro]Bộ Môn Toán[/vaitro] [mota]

1000+ học sinh đã theo học

Chương trình học bám sát cấu trúc đề thi

Học mọi lúc mọi nơi, quên có thể học lại

[/mota] [hot]- 50%[/hot] [hinh]https://3.bp.blogspot.com/-pW8v00VilQQ/V4eUnpPjHzI/AAAAAAAAAjI/Dy8X4nQH8NEBuVz5hHdHhB4F4ReHffiPQCLcB/s1600/a_1293335_1451553776739_200_200.jpeg[/hinh] [noidung]Thầy Đoàn Trí Dũng:
Với đam mê nghiên cứu từ nhỏ cho đến bây giờ 27 tuổi, thầy vẫn dành ít nhất 6 tiếng mỗi ngày cho công việc tận tuỵ này.
Thầy luôn mong với những nghiên cứu của mình dành cho môn học sẽ tìm ra được những phương pháp mới giúp các em giải toán một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Thầy là một tài năng trẻ nhiều tâm huyết với nghề, với môn học, với các lứa học sinh:
+ Á khoa ĐH BKHN 2007
+ Giải thưởng tài năng trẻ Jeunne Posse – Đại sứ quán Pháp 2007
+ Giải thưởng tài năng khoa học trẻ VN 2012
+ Giải thưởng khuyến khích toán quốc gia 2005
+ Tác giả các cuốn sách:
Phương pháp sử dụng máy tính Casio trong giải Toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.[/noidung] [chitiet]
Nội dung khóa học
Nội dung giới thiệu về khóa học
[/chitiet]

[giaban]500,000[/giaban] [giacu]1,000,000[/giacu] [giahoc]5,600,000[/giahoc] [video][/video] [ten]Đinh Tiến Nguyện[/ten] [vaitro]Bộ Môn Toán[/vaitro] [mota]

1000+ học sinh đã theo học

Chương trình học bám sát cấu trúc đề thi

Học mọi lúc mọi nơi, quên có thể học lại

[/mota] [hot]- 50%[/hot] [hinh]https://3.bp.blogspot.com/-pW8v00VilQQ/V4eUnpPjHzI/AAAAAAAAAjI/Dy8X4nQH8NEBuVz5hHdHhB4F4ReHffiPQCLcB/s1600/a_1293335_1451553776739_200_200.jpeg[/hinh] [noidung]Thầy Đoàn Trí Dũng:
Với đam mê nghiên cứu từ nhỏ cho đến bây giờ 27 tuổi, thầy vẫn dành ít nhất 6 tiếng mỗi ngày cho công việc tận tuỵ này.
Thầy luôn mong với những nghiên cứu của mình dành cho môn học sẽ tìm ra được những phương pháp mới giúp các em giải toán một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Thầy là một tài năng trẻ nhiều tâm huyết với nghề, với môn học, với các lứa học sinh:
+ Á khoa ĐH BKHN 2007
+ Giải thưởng tài năng trẻ Jeunne Posse – Đại sứ quán Pháp 2007
+ Giải thưởng tài năng khoa học trẻ VN 2012
+ Giải thưởng khuyến khích toán quốc gia 2005
+ Tác giả các cuốn sách:
Phương pháp sử dụng máy tính Casio trong giải Toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.[/noidung] [chitiet]
Nội dung khóa học
Nội dung giới thiệu về khóa học
[/chitiet]

[giaban]500,000[/giaban] [giacu]1,000,000[/giacu] [giahoc]5,600,000[/giahoc] [video][/video] [ten]Đinh Tiến Nguyện[/ten] [vaitro]Bộ Môn Toán[/vaitro] [mota]

1000+ học sinh đã theo học

Chương trình học bám sát cấu trúc đề thi

Học mọi lúc mọi nơi, quên có thể học lại

[/mota] [hot]- 50%[/hot] [hinh]https://3.bp.blogspot.com/-pW8v00VilQQ/V4eUnpPjHzI/AAAAAAAAAjI/Dy8X4nQH8NEBuVz5hHdHhB4F4ReHffiPQCLcB/s1600/a_1293335_1451553776739_200_200.jpeg[/hinh] [noidung]Thầy Đoàn Trí Dũng:
Với đam mê nghiên cứu từ nhỏ cho đến bây giờ 27 tuổi, thầy vẫn dành ít nhất 6 tiếng mỗi ngày cho công việc tận tuỵ này.
Thầy luôn mong với những nghiên cứu của mình dành cho môn học sẽ tìm ra được những phương pháp mới giúp các em giải toán một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Thầy là một tài năng trẻ nhiều tâm huyết với nghề, với môn học, với các lứa học sinh:
+ Á khoa ĐH BKHN 2007
+ Giải thưởng tài năng trẻ Jeunne Posse – Đại sứ quán Pháp 2007
+ Giải thưởng tài năng khoa học trẻ VN 2012
+ Giải thưởng khuyến khích toán quốc gia 2005
+ Tác giả các cuốn sách:
Phương pháp sử dụng máy tính Casio trong giải Toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.[/noidung] [chitiet]
Nội dung khóa học
Nội dung giới thiệu về khóa học
[/chitiet]