ĐT: 028.3811.6301 Hotline: 0938.595.597

TRUNG TÂM GIA SƯ SƯ PHẠM - DẠY KÈM DẠY THÊM TẠI NHÀ

gia sư tại nhà, gia sư dạy kèm, gia sư dạy thêm, gia su, trung tam gia su, day kem, dạy kèm, dạy kèm tại nhà, trung tam day kem, trung tâm gia sư, trung tâm dạy kèm [hot] Mới[/hot] [video][/video] [ten]Lớp 10[/ten] [vaitro]3 buổi/tuần[/vaitro] [sotien]2,400,000[/sotien] [mota]
Mã Số: 006/TB
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8
Yêu cầu : Giáo viên Nữ
Dạy 3 buổi/ tuần ( 1.5h)
Giờ dạy: Buổi tối
Liên Hệ: 0938.595.597 - 0974.733.798

[/mota] [chitiet]
Nội dung khóa học
Bộ Môn Toán, Lý, Hóa
[/chitiet]

gia sư tại nhà, gia sư dạy kèm, gia sư dạy thêm, gia su, trung tam gia su, day kem, dạy kèm, dạy kèm tại nhà, trung tam day kem, trung tâm gia sư, trung tâm dạy kèm [hot] Mới[/hot] [video][/video] [ten]Lớp 9[/ten] [vaitro]3 buổi/tuần[/vaitro] [giaban]2,400,000[/giaban] [giacu][/giacu] [giahoc]2,400,000[/giahoc] [mota]
Mã Số: 002/2
Địa chỉ: Hà Đô - Quận 2
Yêu cầu : Giáo viên Nữ
Dạy 3 buổi/ tuần ( 1.5h)
Giờ dạy: Buổi tối
Liên Hệ: 0938.595.597

[/mota] [chitiet]
Nội dung khóa học
Bộ Môn Toán, Lý, Hóa
[/chitiet]

gia sư tại nhà, gia sư dạy kèm, gia sư dạy thêm, gia su, trung tam gia su, day kem, dạy kèm, dạy kèm tại nhà, trung tam day kem, trung tâm gia sư, trung tâm dạy kèm [hot] Mới[/hot] [video][/video] [ten]Lớp 9[/ten] [vaitro]2 buổi/tuần[/vaitro] [giaban]1,600,000[/giaban] [giacu][/giacu] [giahoc]1,600,000[/giahoc] [mota]
Mã Số: 003/2
Địa chỉ: Hà Đô - Quận 2
Yêu cầu : Giáo viên Nữ
Dạy 2 buổi/ tuần ( 1.5h)
Giờ dạy: Buổi tối
Liên Hệ: 0938.595.597

[/mota] [chitiet]
Nội dung khóa học
Bộ Môn Văn
[/chitiet]

Tìm Gia Sư : Lớp 10 - Môn Toán, Lý, Hóa - Quận 1, gia sư tại nhà, gia sư dạy kèm, gia sư dạy thêm, gia su, trung tam gia su, day kem, dạy kèm, dạy kèm tại nhà, trung tam day kem, trung tâm gia sư, trung tâm dạy kèm [hot]Mới[/hot] [video][/video] [ten]Lớp 10[/ten] [vaitro]3 buổi/tuần[/vaitro] [giaban]1,500,000[/giaban] [giacu][/giacu] [giahoc]1,500,000[/giahoc] [mota]
Địa chỉ: Hà Đô - Quận 2
Đinh TIên Hoàng - Quận 1
Yêu cầu : Sinh Viên Nữ
Dạy 3 buổi/ tuần
Liên Hệ: 0938.595.597

[/mota] [chitiet]
Nội dung khóa học
Bộ Môn Toán, Lý, Hóa
[/chitiet]

[hot]Mới[/hot] [video][/video] [mota]
Mã Số: 004/1
Quân Tân Bình
Yêu cầu : Sinh Viên Nữ
Dạy 3 buổi/ tuần
Liên Hệ: 0938.595.597

[/mota] [ten]Lớp 7[/ten] [vaitro]3 buổi/tuần[/vaitro] [giaban]1,200,000[/giaban] [giacu][/giacu] [giahoc]1,200,000[/giahoc] [chitiet]
Nội dung khóa học
Bộ Môn Toán, Lý, Hóa
[/chitiet]